Hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo u pripremi za EU

Osnovni problem o kojem je prezentatorica govorila je neorganiziranost proizvođača Hrvatske te trendu udruživanja vinara u EU.

U EU ima 2.000.000 udruženih vinogradara i 3000 udruga. 50% prometa grožđa ide kroz udruženja koja su modernog tipa, orijentirana prema zahtjevima tržišta na kojem uspješno prodaju svoje vino.

Hrvatska danas ima 20.000 ha vinograda, od čega u Dubrovačko-neretvanskoj županiji svega 2500 ha.

Poruka je da, iako Dubrovačko-neretvanska županija nema puno površina pod vinogradima, treba sačuvati svoje posebnosti, sortiment i tradiciju, čime se može konkurirati na zahtjevnom europskom tržištu.

Drugo predavanje održao je mr. sc. Goran Zdunić s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita.

Predavač se dotakao problema sumpornog dioksida u vinarstvu, čimbenika alkoholne fermentacije, njege vina, bistrenja vina te hladne fermentacije, čime je izazvao veliku pozornost prisutnih.

Posjećenost je bila zadovoljavajuća, a 20-tak slušača uspostavilo je kontakt s predavačima, iz kojeg se razvila diskusija poučna za obje strane.

Zaključak je skupa da bi ovakvih predavanja trebalo biti puno više jer iskustva predavača mogu zainteresiranima poslužiti u njihovom budućem radu.

Odsjek HZPSS-a Dubrovačko-neretvanske županije,
Ljiljana Mustapić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik