Važnost korištenja deklariranog sjemena prilikom sjetve ozimih žitarica

Iako većina poljoprivrednih proizvođača kod sjetve ozimih žita koristi deklarirano sjeme, još se uvijek na terenu susreće sjetva merkaltilnog sjemena ozimih žita „tavanušama.“

Upravo zbog toga nije na odmet ponoviti zbog čega je sve važno koristiti deklarirano sjeme.

Koncem devedesetih godina imali smo pojavu smrdljive snijeti na pšenici kao posljedicu korištenja lošeg i netretiranog sjemena. To je jedna od najstarijih i najštetnijih bolesti na ozimim žitima. Bolest ja bila jače prisutna do 2001., nakon čega je njena pojava znatno manja. Glavni razlog zbog kojeg se pojava ove bolesti smanjuje je „Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti„ (NN. 50/01, NN. 176/03). Prema ovoj Naredbi, svi proizvođači ozimih žita dužni su koristiti deklarirano sjeme i čuvati deklaraciju s ambalaže svakog originalnog pakiranja sjemena najmanje 1 godinu.

2007_10_03_01.jpg
Nicanje

Za one proizvođače koji usprkos ovoj zakonskoj mjeri, još uvijek po principu “sam svoj majstor“ pripremaju sjeme s tavana za sjetvu i pri tome koriste miješalica za beton i sl. Važno je naglasiti da nanošenje fungicida na sjeme na ovakav način neće dati zadovoljavajuću zaštitu protiv bolesti žita koje se prenose sjemenom (snijeti, fuzarioze i dr.) kao ni bolesti koje inficiraju mladu biljčicu iz tla. Važnost korištenja deklariranog sjemena sastoji se u tome da je takovo sjeme zaštićeno protiv navedenih bolesti odgovarajućom aplikacijom i fungicidima na najkvalitetniji način u zato ovlaštenim doradama, a osim toga takove dorade osiguravaju i propisanu čistoću i klijavost sjemena. Svaka deklaracija koju izdaje ovlaštena dorađivačka kuća sadrži podatke o čistoći, primjesama, sredstvu kojim je sjeme tretirano te apsolutnu masu zrna. Dakle u samoj deklaraciji nalaze se i glavni parametri koji služe kod izračuna optimalne količine sjemena za svaku sortu po jedinici površine.

Drugi uvjet korištenja deklariranog sjemena jest „Zakon o državnim potporama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu“ (NN.87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 114/06).

Ovim zakonom propisuje se da su svi korisnici državnih poticaja u biljnoj proizvodnji dužni koristiti deklarirano sjeme te su se dužni pridržavati osnovnih načela dobre poljoprivrede (pridržavati se odgovarajuće agrotehnike). Osim toga korisnici takovih poticaja dužni su čuvati račune o kupnji takovog sjemena u slučaju kontrole poljoprivredne inspekcije.

Korištenje deklariranog sjemena svakom poljoprivrednom proizvođaču donosi znatno više dobiti nego uštede koje bi imao koristeći nedeklarirano sjeme.

Pripremi za ispis