Održan okrugli stol na Eko-etno Hrvatska „Ekološka poljoprivreda u Republici Hrvatskoj“

Načelnik Odjela za ekološku i održivu poljoprivredu MPŠVG-a Tomislav Petrović, dipl. ing., prezentirao je dosadašnje stanje ekološke poljoprivrede kod nas od samih početaka 2002. godine pa do danas.

Veliki dio zadataka MPŠVG-a koji se odnose na usklađivanje zakonskih i pod zakonskih akata s EU regulativama već je odrađen. U Hrvatskoj djeluje pet nadzornih stanica koje pokrivaju cijeli državni teritorij.

Načelnik Tomislav Petrović, dipl. ing., i viša stručna savjetnica Odjela za ekološku i održivu poljoprivredu MPŠVG-a Darija Musulin, dipl. ing., napravili su usporedbu brojnoga stanja ekoloških poljoprivrednih proizvođača iz upisnika. Tako je 2002. godine u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača bilo upisano samo dva OPG-a, 2003. godine 130, 2004. godine 189, dok je 2005. godine bilo upisano je 269 proizvođača, 2006. godine broj proizvođača se povećao na 342, a tijekom 2007. godine do 1. rujna broj proizvođača se povećao na 430. Površine pod ekološkom poljoprivredom izuzimajući pčelinje pašnjake u 2003. godini zauzimale su 3500 ha, dok su u 2006. godini razvidno porasle na 6011 ha.

U 2005. godini  za  državne  poticaje  u  ekološkoj  poljoprivrednoj  proizvodnji  izdvojilo se 4.500.000,00 kn, a u 2006. godini 6.700.000,00 kn. Također je napravljena usporedba u korištenju poticaja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju po županijama. Među prvima po korištenju poticaja ovog tipa su Istarska i Primorsko-goranska županija, zbog korištenja poticaja za pčelinje zajednice. Ako se poticaji za pčelinje zajednice zanemare, Slavonsko-baranjska županija ima prednost usporedbom na ostale županije.

Državni poticaji za ekološku poljoprivrednu proizvodnju su u pravilu viši u odnosu na poticaje za konvencionalnu proizvodnju za oko 30%. Ovakvo poticanje ekološke poljoprivrede nije zadovoljavajuće posebno za ekološke proizvođače povrća što je iznio Josip Sobol, ekološki proizvođač iz Međimurske županije.

Marin Fucijaš, dipl. ing., iz Prve ekološke zadruge istakao je važnost usklađivanja zakona u ekološkoj poljoprivredi sa zakonima u konvencionalnoj poljoprivredi, posebno onih koji se odnose na gnojiva i sadni materijal. Gospodin Fucijaš je također istakao da ne postoji zaseban fond za potporu projektima i programima iz ekološke poljoprivrede jer se isti jako teško ostvaruju gubeći se u brojnim prijedlozima koji se odnose na konvencionalnu proizvodnju.

Ivan Miličević, dipl. ing., iz Biope napomenuo je da ekološka poljoprivreda ima pozitivne pomake jer je sve više mladih poljoprivrednika uključeno u ovu vrstu poljoprivrede, a na svome terenu uočava i nove tvrtke i pogone za preradu ekoloških proizvoda.

2007_09_19_03.jpg

Prof. dr. sc. Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta iz Zagreba naveo je važnost posjete međunarodnom sajmu Bio-Fach (Nürnberg, 21.- 24. veljače 2008.), gdje se mogu vidjeti suvremena dostignuća u ekološkoj poljoprivredi koja će nam svima biti od velike koristi.

Mr. sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu HZPSS-a, upoznala je prisutne s radom HZPSS-a, rekavši da u ovoj službi djeluje jedanaest savjetnika za održivu i ekološku poljoprivredu i da nije moguće sve županije pokriti njihovim radom, ali bez obzira na to u posljednje vrijeme uočava značajan napredak u ekološkoj poljoprivredi i jačanje ekoloških proizvođača. Marija Ševar posebno je istaknula važnost postojanja liste dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja u ekološkoj poljoprivredi obzirom da  postoje liste dozvoljenih tvari ali ne i liste gotovih pripravaka za ekološku zaštitu bilja. 

Zlata Nanić, jedna od pionira ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj, je dala pozitivan primjer subvencioniranja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji, gdje se ekološkim proizvođačima subvencioniraju troškovi nadzora, a Zagrebačka županija je uočila važnost razdvajanja vrsta ekoloških poljoprivrednih proizvodnji pa postoje razlike u subvencioniranju proizvodnji kao što su: voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, …

Razmijenjena iskustva predstavnika MPŠVG-a, HZPSS-a, Agronomskog Fakulteta, nadzornih stanica s potrebama proizvođača svakako predstavlja značajan pomak u jačanju ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Odsjek HZPSS-a Zagrebačke županije,
mr. sc. Ines Pohajda, stručna savjetnica za održivu i ekološku poljoprivredu,
Zvonimir Vukov, dipl. ing.,  stručni savjetnik za održivu i ekološku poljoprivredu,

Ured ravnatelja HZPSS-a,
mr sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu