Okrugli stol u sklopu Voloderskih jeseni

Predavači i teme:

  • dr. sc. Maja Firšt Bača: Od grožđa do vina
  • Ante Marić, dipl. ing. agr.: Aktualnosti u voćarstvu vezane za klimatske promjene

Predsjednik udruge Škrlet,
Marijan Matušin

Pripremi za ispis