Vještačenje u slučaju elementarnih nepogoda

Izvješće s uviđaja, Petrinja, 14. srpnja 2007.

14. srpnja 2007. izvršio sam uviđaj na licu mjesta u k.o. Petrinja na k.č. u z.k. uložak, radi procjene vrijednosti višegodišnjeg nasada – voćnjaka, vlasnika Željka Softića iz Petrinje, koji je nastradao u jakom nevremenu 10. srpnja 2007.

Snažan vjetar praćen obilnom kišom i tučom srušio je i polomio tri četvrtine nasada. Betonski armaturni stupovi potpuno su polomljeni, tik iznad tla. Iznad prijeloma, koji uključuje i prijelom četiri armaturne šipke, stupovi su „šprungirali“ tj. napukli na 2 do 5 mjesta. Lomom stupova došlo je do kompletnog rušenja armature, što je uzrokovalo lom stabala u zoni kalusa ili izvrgnuće s korijenom. Ukupno je polomljeno 112 betonskih stupova. Totalno je uništeno 646 stabala jabuka. Na temelju viđenog donosim: 

P R O C J E N U
vrijednosti voćnjaka u mladom razdoblju pune rodnosti

Obračun vrijednosti voćnjaka u tom razdoblju zasniva se na principu određivanja broja godina, koji je potreban da se podigne, uzgoji i dovede u sadašnje stanje razvijenosti i rodnosti voćnjak iste intenzivnosti. Neto dohodak uveća se kao periodično ulaganje za taj broj godina uz interesnu stopu kamate i inflacije pa se cijela dobivena vrijednost diskontira istom kamatnom stopom. Toj vrijednosti doda se vrijednost drveta i neotpisani dio amortizacije.

Elementi za obračun vrijednosti:
V = procijenjena vrijednost voćnjaka
P = ukupni jednogodišnji prihod (vrijednost proizvodnje)
C = troškovi jednogodišnje proizvodnje i prodaje – cijena koštanja
N = neto dohodak jednogodišnje proizvodnje (P-C)
A = neotpisana vrijednost amortizacije umanjena za amortizacioni  iznos broja  godina na koji se vrši procjena
D = procjena vrijednosti drveta
S = konačna vrijednost neto dohotka kao periodičnog ulaganja nakon isteka broja  godina na koji se vrši procjena
p = kamatna stopa, %
i = inflacijska stopa, %
f = korekcijski faktor u % (p+i)
n = broj godina na koji se vrši procjena da se dobije vrijednost voćnjaka
d = diskontni faktor

Iz tih elemenata izračunava se procijenjena vrijednost voćnjaka na sljedeći način:

2007_08_21_1.jpg

U obračunu je uzeta službena inflacija od 3,2 % za 2006. godinu i interesna kamatna stopa od 5,52 %. Vrijednost investicije podizanja 1 ha nasada jabuka iznosi oko 130.000 kn. Prosječni urod po stablu kreće se oko 18 kg. Prosječna cijena iznosi 2,5 kn/kg. Amortizacijski vijek za jabuku iznosi 20 godina.

Prema gore navedenim elementima šteta na voćnjaku iznosi oko 89.933 kn. 

2007_08_21_4.jpg
Slika 1. Snažan vjetar, kiša i tuča srušili su 3/4 voćnjaka 

2007_08_21_3.jpg
Slika 2. Armatura i stabla nisu podnijeli nalet vjetra

2007_08_21_2.jpg
Slika 3. Lom stabla jabuke u zoni kalusa

Odsjek HZPSS-a Sisačko-moslavačke županije
Ivan Jukić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik