Primjena standarda u prometu ribom

U RH postoji sustav klasificiranja proizvoda ribarstva prema različitim kategorijama koje se dijele prema količini (pecaturi) i vrsti (bijela i plava ribu, hrskavičnjače, glavonošci, rakovi i školjkaši). Postoji samo jedna kategorija svježine te se riba vodi ili kao svježa ili kao smrznuta riba, konzerva, suha riba i usoljena riba. Sve osim svježe ribe su riblji proizvodi. Proizvodi moraju zadovoljavati jedinstvene uvjete kvalitete propisane za pojedinu vrstu da bi se uopće stavili u promet. U pogledu veličine postoje kategorije i to prema masi -ribe izražene u kg ili broju riba u jednom kilogramu. Kategorije veličine postoje za bijelu i plavu ribu, hrskavičnu ribu, glavonošce, rakove, školjkaše.

Okviri pridruživanja u EU pred RH postavljaju prihvaćanje Uredbe Vijeća (EC) br. 2406/96 o zajedničkim tržišnim standardima za određene proizvode ribarstva koja je u jednoj mjeri različita od dosadašnje legislative, ali u velikoj mjeri usklađena. U RH trenutno postoji više pravilnika koji se odnose na standarde pa je  u tijeku je izrada Pravilnika o uvjetima koje moraju zadovoljavati određeni proizvodi ribarstva u prometu kako bi se izradom pravilnika i usvajanjem zajedničkih tržišnih standarda RH u potpunosti uskladila s spomenutom uredbom. Za napomenuti je da većina izvoznika već poznaje primjenu standarda u EU i po tim pravilima se vrši dodatno deklariranje. Kako postoje određene različitosti u primjeni standarda, prije donošenja novog pravilnika na kratko ćemo se osvrnuti na standarde u prometu ribom u EU te taksativno navesti najvažnije izmjene i dopune koje će RH preuzeti u svoje zakonodavstvo.

Najmanji uvjeti koje moraju zadovoljavati proizvodi ribarstva u prometu odnose se na:

  • Kvalitetu koje moraju zadovoljavati određeni proizvodi ribarstva
  • Kategorije svježine i kategorije veličine za određene proizvode ribarstva
  • Porijeklo
Kategorije svježine

Svježina je definirana kao posebna kategorija za različite vrste proizvoda .Kategorija svježine svakog lota bit će određena na osnovu svježine proizvoda i dodatnih uvjeta, a svaki lot mora sadržavati proizvode istog stupnja svježine. Kod malih pošiljki ukoliko lot ne sadrži proizvode jednolike svježine, kategorija svježine tog lota određuje se prema najnižoj kategoriji svježine koja je u njemu prisutna.

Na osnovu kategorija, proizvodi ribarstva će biti klasificirani po lotu u jednu od sljedećih kategorija svježine:

a) ekstra, A i B – za ribe koštunjače, hrskavičnjače, glavonošce i škampe
b) ekstra i A – za kozice

2. živi škampi će biti svrstani u kategoriju svježine E.

3. rakovice, jakovljeve kapice i puž buccinum undatum neće biti klasificirani u kategorije svježine.

Kada se proizvodi ribarstva klasificiraju prema kategoriji svježine, ne dovodeći u pitanje važeća zdravstvena pravila, u obzir će se uzeti i prisutnost vidljivih parazita i njihov mogući učinak na kvalitetu proizvoda, te će proizvodi biti odobreni s obzirom na vrstu proizvoda i njegovo izlaganje. Za ocjenu svježine postoje opisne tablice.

U prometu ribom na svaki lot mora biti pričvršćena naljepnica na kojoj je označena kategorija svježine tog lota. Slova moraju biti jasno vidljiva, najmanje veličine 5 cm te moraju biti neizbrisiva.

Kategorije veličine

Proizvodi ribarstva se svrstavaju u kategorije veličine prema sljedećim kriterijima:

A) morska riba i glavonošci – prema težini ili prema broju jedinki iste vrste u kilogramu (pecatura).
B) kozice i rakovi – prema širini oklopa.
C) jakovljeva kapica i puž vrste buccinum undatum – prema širini ljušture.

Kategorija veličine svakog lota određuju se na osnovu definiranih uvjeta, a svaki lot mora sadržavati proizvode iste veličine. Mali lot ne mora sadržavati proizvode iste veličine no u tom slučaju kategorija veličine tog lota bit će najniža postojeća.

Na svaki lot mora biti pričvršćena naljepnica na kojoj je označena kategorija veličina i izlaganje tog lota. Slova moraju biti jasno vidljiva, najmanje veličine 5 cm te moraju biti neizbrisiva. Neto težina u kilogramima mora biti jasno i čitko označena na svakom lotu. Kada se lotovi stavljaju u prodaju u standardnim kutijama, neto težina ne mora biti vidljiva ako je očito da sadržaj kutije, izvagan prije stavljanja u prodaju, odgovara predviđenom sadržaju izraženom u kilogramima. Za napomenuti je da kod određenih komercijalno važnih riba u nas postoje znatna odstupanja kod veličinske kategorizacije. Taj problem se može riješiti dvostrukim klasama da se ne bi ugrozilo sadašnje tržne tokove i proizvod donijelo u nepovoljan tržišni odnos.

Kod označavanja proizvodi ribarstva uvezeni iz drugih zemalja mogu se prodavati samo ako su izloženi u pakiranjima na kojima su vidljivo i čitko označene sljedeće informacije:

  • zemlja porijekla, ispisana latinskim slovima veličine barem 20 mm,
  • znanstveno ime proizvoda i njegovo tržišno ime
  • izlaganje
  • kategorije svježine i veličine
  • neto težina u kilogramima proizvoda u pakiranju
  • datum ocjenjivanja i datum otpreme
  • ime i adresa pošiljatelja 

Kako se vidi iz spomenutog uskoro će se i kod nas početi primjenjivati tržišni standardi sukladni EU standardima i radi nesmetanog tijeka prometa ribom ti standardi moraju biti jedinstveni. Informiranje (obavješćivanje) potrošača o cijeni proizvoda uređeno je Zakonom o zaštiti potrošača (NN 96/03.) kojim je u Hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva 98/6/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača u isticanju cijena proizvoda koji su ponuđeni potrošačima. Svrha ove Direktive jest propisati isticanje prodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koje trgovac nudi potrošačima, kako bi se poboljšala informiranost potrošača te kako bi se olakšala usporedba cijena.

U Zakonu o hrani (NN 117/03, 130/03/ i 48/04) , navedeni su opći zahtjevi deklariranja ili označavanja hrane. Pravilnikom o veterinarsko – zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša (NN 117/04) je uređeno postupanje s školjkama u prometu kao i pravila što sve mora sadržavati deklaracija u prometu školjki.

Donošenje pravilnika o uvjetima koje moraju zadovoljavati određeni proizvodi ribarstva u prometu očekuje se potkraj 2007 ili početkom 2008 godine.