Suzbijanje korova u usjevu lavandina

Povećan interes proizvođača za uzgoj lavandina u Hrvatskoj nametnuo je i pitanje suzbijanja korova u usjevu, pored ustaljenog mehaničkog i kemijskim putem.

Nažalost u Hrvatskoj niti jedan herbicid nema dozvolu za primjenu u usjevu lavande.

U usjevu lavande, tj. lavandina se preporučuju širi razmaci sadnje glede olakšanog mehaničkog plijevljenja. U gušćem sklopu nasada moguće je kombinirati ručno plijevljene s aplikacijom kontaktnih herbicida samo u zoni redova uz obvezatnu uporabu štitnika.

U zemljama Europe se koriste herbicidi na osnovi glifosata koji suzbijaju višegodišnje mono i dikotiledone korove. Selektivni su samo ako ne dospiju na zelene dijelove kulture, u vašem slučaju lavandina, te je stoga potrebno poduzeti mjere opreza i obvezatno uporabiti štitnik.

Na hrvatskom tržištu se pripravci na osnovi glifosata mogu naći u trgovinama pod slijedećim imenima: CIDOKOR, HERBOCOR, GLYPHOGAN 480 SL, BOOM EFFECT, HERKULES 480 SL, CLINIC, DOMINATOR i dr.

Prije uporabe bilo kojeg spomenutog pripravka potrebno je dobro proučiti priloženu uputu za primjenu.

Herbicidi na osnovi klopiralida, kojoj pripada LONTREL, ali i LIRA, LOGO, CLIOPHAR, BOSS, LORET i dr.  djeluju na širokolisne korove iz porodica Umbelliferae,  Leguminosae i Compositae. Nakon njihove primjene nije moguće sijati sve usjeve jer ostavljaju rezidue u tlu.

U održivoj i ekološkoj poljoprivredi kemijsko je suzbijanje korova zakonom zabranjena. 

mr. sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivred
Marija.Sevar@hzpss.hr