Agrotehnika lucerne

Pretkultura je bio travnjak (sastava 65% engleskog ljulja, 10% mačjeg repka, 25%vlasuljelivadne) koji je preoran ujesen 2006. godine nakon tri godine korištenja. Izvršena je kalcizacija sa 2,27 t/ha KALCIFERTA, osnovna gnojidba sa 15 t/ha krutog zrelog stajskog gnoja i 570 kg/ha miheralnog gnojiva formulacije N : P : K 7 : 20 : 30. U proljeće, 12. travnja izvršena je sjetva lucerne, sorta MIRNA u količini 24,9 kg/ha, sijačicom AMAZONE D7 JUNIOR (međuredni razmak 11 cm). Pola parcele zasijano je bakteriziranim sjemenom, a pola će biti kontrola. Nakon sjetve izvršeno je valjanje parcele. Nicanje je bilo brzo i ujednačeno, već nakon 7 dana. Zaštita usjeva lucerne od korova obavljena je herbicidom PULSAR 40 u nešto povećanoj dozi (1,14 l/ha) zbog razvojne faze korova, 15. svibnja.

Lucerna je sada u fazi pupanja.

Na «učionici u polju» dr. sc. Sanja Sikora s Agronomskog fakulteta (Zavod za mikrobiologiju) govorila je o značaju bakterizacije sjemena, mr. sc. Stevo Halagić iz Bc Instituta o lucerni, sortimentu i značaju, Marko Pavković iz tvrtke Chromos Agro o suzbijanju korova u lucerni.

Nakon pregleda parcele prisutni poljoprivrednici razmijenili su iskustva i prokomentirali probleme s kojima su se susreli u svojoj dosadašnjoj proizvodnji.

Ovaj način edukacije pokazao se interesantnim za sve sudionike.

Odsjek HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije,
Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za travnjaštvo i krmno bilje