Tehnologija uzgoja partenokarpnih hibrida krastavaca kornišona

Duže vrijeme upotrebljavaju se partenokarpni hibridi u uzgoju krastavaca.To su hibridi s potpuno ženskim svjetovima koji se oplođuju i bez oprašivanja,tj.ne trebaju pčele ili  druge sorte krastavaca za oprašivače.Poželjno je imati prostornu izolaciju 50-100 m od drugih sorti jer može ipak doći do oprašivanja koja se odražava na veći postotak deformiranih plodova.

Prednosti partenokarpnih hibrida:

 • značajno veći prinosi, 
 • ranija berba od 7 do 15 dana,
 • sigurnost u prinosima,
 • veći razmak u periodu pojedinačnih berbi,
 • u pojedinačnim berbama veći prinosi,veća produktivnost,
 • veća preglednost biljaka uslijed manje lisne površine.

Glavne karakteristike intenzivne tehnologije

Intenzivna tehnologija djelimično je i klasična  proizvodnja na otvorenom bez oslonca ili osloncem-armaturom ako se koriste partenokarpni hibridi,sa pravilnom ishranom i navodnjavanjem.Dobri rezultati postižu se i kod otvorenog  uzgoja na otvorenom na crnoj foliji.

Konstrukcija za uzgoj krastavaca

Visina konstrukcije dovoljna je od 1,80 do 2 m. Konstrukcija mora biti dovoljno čvrsta da podnese opterećenja plodonošenja i otpore vjetra.Konstrukcija može biti i sa dva reda biljaka. Razmak između konstrukcija mora biti toliki da ne otežava transport ubranih plodova.

Navodim češće sklopove koji se susreću kod nas

 • proizvodnja na otvorenom sa konstrukcijom /140 + 60 / x 37 cm
 • plastenik sa konstrukcijom / 140 + 70 / x 40 cm
 • proizvodnja na otvorenom          100 x 10 -15 cm po jedna biljka
 • proizvodnja na otvorenom  100 x 30 -40 cm po dvije biljke
 • proizvodnja na otvorenom  /110+40/ x 15-20 cm po jedna biljka

U jednom kilogramu sjemena ima oko 32.000 sjemenki, i ovisno o klijavosti i tehnologiji potrebna količina sjemena po je 1-8 kg/ha.

Gustoća biljaka za staklenike-plastenike je 20.000 do 30.000 biljaka po ha. Razmak između redova oko 100 cm, a u  redu za stakleničko-plasteničku proizvodnju 35-40 cm, a za direktnu sjetvu na otvorenoj površini oko 15 cm. U tom slučaju je br.biljaka po ha oko 66.000, mada gustoća biljaka može biti i veća u zatvorenom prostoru.

Tlo, gnojidba

Krastavac zahtijeva toplije i prozračnije tlo sa dobrom opskrbom vode i hranjiva. Za intenzivniji uzgoj poželjna su lakša tla sa dosta humusa, ili gnojiti sa stajskim gnojivom ako su teža tla.

Trebalo bi zaorati toliko stajnjaka koliko očekujemo prinos

 • klasičan način uzgoja na otvorenoj površini po 1 m2   3-4 kg
 • konstrukcija na otvorenoj površini    po 1 m2  5-7 kg
 • konstrukcija – plastenik-staklenik po 1m2  10-15 kg

Poželjno je znati, ako se   upotrebljavaju vještačka gnojiva za 100 kg ploda treba osigurati 

 • 0,20 kg N
 • 0,15 kg P2O5
 • 0,40 kg K2O
 • 0,20 kg CaO
 • 0,05 kg MgO /sve čista hranjiva/

Dvije trećine vještačkog gnojiva unosimo u jesen dubokim oranjem,a jednu trećinu sa sjetvom i prihranjivanjem.

Vrijeme sjetve, sadnja

Za industrijsku preradu krastavaca uobičajeno vrijeme sjetve-sadnje je tokom petog mj. kad je temperatura tla je minimum 17oC, dok u zatvorenom prostoru uz grijanje sami podešavamo period sjetve-sadnje. Optimalna temperatura klijanja je 22oC.

Sjetva za staklenike-plastenike može se direktno obavljati u humusnim kockama, s tim da ne smije se  previše zalijevati jer voda istiskuje kisik i dolazi do truleži sjemena

Temperatura i svjetlost

Kornišoni imaju velike zahtjeve za toplinom, ali treba izbjegavati temp. veće od 35oC jer dolazi do propadanja vrhova vriježa. Optimalna temperatura za uzgoj je 27oC.

Zahtjevi za toplinom u raznim fazama razvoja biljaka su različiti. Za klijanje potrebno je minimum 20 C, a optimalna je 25-30oC. Za vrijeme uzgoja rasada,optimalna dnevna temperatura je 22 -28oC, noćna je 20-22oC. Za vrijeme plodonošenja težiti održati dnevnu temperaturu 20-30oC, a noćnu 17-21oC. Zaustavljanje rasta biljaka javlja se ako duži period bude dnevna 12oC, a noćna 8oC, ili dnevna 32-35oC, a noćna 23oC.

Za dobro oprašivanje poželjna je minimum 14-16oC, jer na nižim temperaturama se cvjetovi ne otvaraju. Bitno je održavati približne optimalne temperature dnevne i noćne za vrijeme plodonošenja jer zametci mogu otpasti i pri temperaturi od 10-14oC. Smatra se da je optimalna razlika temperatura između dana i noći 5oC.

Za dobar razvoj i plodonošenje krastavaca  poželjna je svjetlost od 6000-15.000 luxa.

Dobro je znati da kad su biljke male-mlade imaju transpiraciju listova veću nego što uzmu vodu putem korijena,a kad su biljke starije bitno je održavanje vlažnosti koja sprečava suviše veliku transpiraciju.

Berba

Period berbe traje 8-12 tjedana ovisno o zdravstvenom stanju i jačine porasta biljaka. Moguće je berba 40 tona po ha pa naviše, prve i druge klase.

Klase krastavaca, kornišona, poželjno je imati u sljedećim omjerima

 • I     klasa 3-6     cm   / 40 % /
 • II    klasa 6-9     cm   / 40% /
 • III   klasa 9-12  cm   /20 % /

Za berbu 1 ha treba 10 radnika da beru osam sati svaki dan. Za obiteljsko gospodarstvo od pet članova poželjna površina za uzgoj krastavaca je 500 čhv.

Ubrane plodove čuvati na temp. 1oC.

Bolesti

Krastavce treba redovno prskati protiv pepelnice, plamenjače itd. Kod uzgoja u zatvorenog prostoru treba izbjegavati visoku vlažnost i obavezno dobro provjetravati.

Krastavce napadaju i štetnici kao naprimjer crveni pauk, bijela mušica, minori, lisne uši itd.