Plan gnojidbe povrtlarskih kultura

Kod planirane gnojidbe povrtlarskih kultura važno je znati da je utjecaj gnojidbe najveći među svim čimbenicima visine prinosa, i doprinosi visini prinosa od 30-70 %, dok svi ostali čimbenici (tlo, klima, obrada, sorta, sjeme, zaštita i dr.), doprinose 70-30 %.
 
1. GNOJIDBA KELJA I KUPUSA
 1. 1. U osnovnoj gnojidbi 
  – kod pripreme tla zaorati 2-4 kg/m četv. staj. gn.
  + NPR-7:20:30 – 80 g/m četv.
  – U vegetaciji prihraniti 1-3-puta sa KAN-om 100 g/m četv.
 2. U osnovnoj gnojidbi zaorati 2-4 kg/m četv. staj. gn. 
  NPR-5:20:30 – 90 g/m četv.
  + UREE – 20 g/m četv.
  -U vegetaciji prihraniti sa KAN-om – 10 g/m četv.
2. GNOJIDBA CVJETAČE
 1. U osnovnoj gnojidbi
  – kod pripreme tla za sadnju NPR – 7:14:21  100 g/m četv.
  Prihrana 1-3 puta u vegetaciji KAN – 10 g/m četv.
 2. U pripremi tla za sadnju NPK – 7:20:30 – 80 g/m četv.
  + UREA – 20 g/m četv.
3. GNOJIDBA RAJČICE, PAPRIKE I PATLIĐANA 
 1. Pred oranje pognojiti sa NPR – 5:20:30 – 50 g/m četv.
  Pred sadnju dolazi NPR – 5.20:30 – 25 g/m četv.
  + UREE – 20 g/m četv.
  Prihraniti 1-3 puta KAN-om – 10-15 g/m četv.
 2. Pred oranje pognojiti sa NPR – 7:14:21   70 g/m četv.
  Pred sadnju dolazi  NPK – 7:14:21   70 g/m četv.
  Prihraniti 1-2 puta KAN-om – 10-15 g/m četv.
4. GNOJIDBA KRASTAVACA
 1. U pripremi tla za sadnju dodati  NPK – 5:20:30 40 g/m četv.
  + UREE – 20 g/m četv.
5. GNOJIDBA GRAHA I GRAŠKA
 1. U jesen pred duboko oranje dodati NPK – 7:14:21 70 g/m četv.
  U pripremi tla za sjetvu dodati  UREE – 10 g/m četv.
6. GNOJIDBA LUKA
 1. U osnovnoj obradi zaorati  NPK – 5:20:30 – 90 g/m četv.
  Pred sadnju dodati  UREE – 15 g/m četv.
  Prihraniti u rano proljeće  KAN-om – 15 g/m četv.
 2. U osnovnoj obradi zaorati  NPK – 7:14:21 – 120 g/m četv.
  Pred sadnju dati UREE –  20 g/m četv.
7. GNOJIDBA ČEŠNJAKA
 1. U osnovnoj obradi tla zaorati NPK – 7:14:21 – 70 g/m četv.
  Pred sadnju dodati UREE – 20 g/m četv.
8. GNOJIDBA MRKVE, PERŠINA I PASTENJAKA
 1. U pripremi tla za sjetvu dodati NPK – 7:20:30 – 80 g/m četv.
  +   UREE – 20 g/m četv.
 2. U pripremi tla za sjetvu dodati  NPK – 7:14:21 – 120 g/m četv.
  U vegetaciji prihraniti s KAN-om  – 30 g/m četv.
9. GNOJIDBA CELERA
 1. U pripremi tla za sjetvu dodati NPK – 5:20:30 – 150 g/m četv.
  +  UREE – 20 g/m četv.
10. GNOJIDBA SALATE I ENDIVIJE
 1. Pri sadnji pognojiti s NPK – 7:14:21 – 70 g/m četv.
  + UREE – 30 g/m četv.
11. GNOJIDBA ŠPINATA
 1. U pripremi tla za sjetvu dodati NPK – 7:14:21 – 100 g/m četv.
  +  UREE – 15 g/m četv.
  U vegetaciji prihraniti s KAN-om – 10 g/m četv.
12. GNOJIDBA BLITVE
 1. U pripremi tla za sjetvu dodati  NPK – 7:14:21 – 50 g/m četv.
  +  UREE – 20 g/m četv.