Prstenovanje maslina

U mnogim našim maslinicima povoljne klimatske prilike tijekom godine te sprovedena  primjerena agrotehnika rezultira  velikoim urodima ili čak  prerodima na pojedinim ili većini stabla u njima. Postavlja se pitanje, što se može očekivati od takvih maslinika iduće godine. Vjerojato  se može u kratko odgovoriti sljedeće: od maslina koje su prerodile i maslina u ekstenzivnom uzgoju, ne može se očekivati značajniji urod jer je obilan prošlogodišnji urod iscrpio stabla. Zato im je potreban jedno ili dvogodišnji period za obnovu rodnog drva tim više ako intezitet obavljanja agrotehničkih mjera nije pratio datu rodnost. Stoga prstenovanje maslina u ovakvim slučajevima dobija na značenju i to kako u ublažavanju posljedica očekivanog slabog uroda maslina tako i kao zahvat u pomlađivanju zapuštenijih stabala. Naime, pomlađivanje stabala najbolje je započeti poslje rodnih godina, a ujedno je to ekonomičniji i racionalniji način pogotovo kad su debla i panjevi još u dobroj kondiciji.

Prstenovanje grana je zahvat odnosno radnja kojom se u potpunosti skida kora s grane u obliku prstena. Širina napravljenog prstena je jednaka ili nešto veća u odnosu na promjer (širinu) grane koja se prstenuje. Na određenom mjestu grane, kora se urezuje te zatim uklanja  zajedno sa svojom bjeličastom podlogom sve do drva pomoću prikladnog oštrog oruđa. Skidanjem kore u obliku prestena zaustavlja se silaženje stvorenih hranjiva u lišću prstenovane grane u djelove stabla ispod prstena odnosno u deblo i korjenov sustav. Na taj način stvoren višak hranjiva u grani iznad prstena, potiče bolju i veću pretvorbu pupova u cvijetne, bolju cvatnju, oplodnju, te zametanje i rast plodova. Zbog toga prstenovana grana daje u pravilu veći rod od ne prstenovanih grana istog stabla.

Izbor grana za prstenovanje ovisi  prvenstveno o željenom cilju. Ukoliko je cilj pomlađivanje stabla, tada se mogu prstenovati deblje grane,  glavne grane, pa čak i deblo. Najčešće se radi prstenovanje grana u cilju postepenog spuštanja krošnje previsokih i zapuštenih maslina čija su deblo i krek zdravi te bez oštećenja.  Kako prstenovanje jako iscrpljuje stablo (korjen ne prima sva hranjiva koja mu upućuje krošnja), to se ovakvo prstenovanje izvodi postupno kroz više godina.

Da bi se povećao urod stabla na kojima se očekuje slabiji urod usljed preroda i manjka rodnog drva, najbolje je prstenovati završetke (vrhove) glavnih grana. Zbog svog dominatnog i uglavom okomitog položaja na stablu, takve grane sadrže dovoljno rodnog drva koje se prstenovanjem može potaći na veći urod.

Prstenovati se mogu i bočne grane u krošnji radi postizanja boljeg uroda i zamjene pojedinih manjih djelova krošnje. Nadalje, mogu se prstenovati i izdanci  maslina obnovljenih iz panja također radi povećavanja rodnosti i zamjene novim.

Iz navedenog je vidljivo da se mogu prstenovati grane i to od tanjih (ako su dozrele, rodne) do najdebljih u krošnji. Bez obzira na cilj i rezultat prstenovanja te debljine grane,  prstenovana grana se u berbi odreže na donjem rubu prstena te obere na tlu. Nastali rez poželjno je zagladiti i premazati voćarskim voskom radi boljeg srašćivanja, otjecanja vode i sprečavanja pojave truleži.

Sam zahvat na dijelu grane ispod prstena provocira buđenje i rast spavajućih pupova te pojavu novih izboja. Zahvaljujući tome, na mjestu odrezane prstenovane grane može se oblikovati nova grana ili krošnja. Sve takve nove izboje treba ostaviti prve godine, a  prorjeđivati  ih  tek poslje druge.

Što se tiče položaja prstena na grani, moguće je prsten napraviti na samoj osnovi grane ako se ta prstenovana grana ne zamjenjuje novom. Ako se želi napraviti zamjena s novom granom odnosno oblikovati novi manji dio krošnje, tada se prsten radi kojih 10-tak cm od osnove kako bi se lakše odrezala grana u berbi, a da se mladice ne oštete.

Za spomenuti je još jedan način prstenovanja tankih grana (do 4-5 cm širine). Ono se ogleda u pravljenju prstena stiskanjem čelične žice u koru grane. Žicom se obuhvati grana i pomoću kliješta zateže dok se ne utisne u koru te na taj način prekine promet sokova. Do berbe žica ostaje utisnuta u kori grane kada se naposljetku skida zajedno s prstenovanom granom.

Nakraju, u praksi se postavlja pitanje u koje vrijeme obavljati prstenovanje. Na području srednje i južne Dalmacije, indukcija pupova masline se odigrava kroz mjesec veljaču u prosječnim klimatskim uvjetima. Prstenovanjem grana do tog vremena, potiče se stvaranje većeg broja cvijetnih pupova na rodnim grančicama. Ukoliko se prstenovanje obavlja kroz mjesec travanj, tada se potiće kvalitetnije resanje, cvatnja te rast plodova zametnutih plodova.

Odsjek HZPSS-a Dubrovačko-neretvanske županije,
Marijo Car, dipl. ing. agr., stručni savjetnik