Stručno mišljenje o korištenju dizel-goriva u poljoprivredi

Temeljem analize stanja na terenu glede uporabe dizel-goriva u poljoprivrednoj mehanizaciji Odjel za mehanizaciju HZPSS-a ustanovio je slijedeće činjenice:
  • trenutno se u poljoprivrednoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj koriste najmanje 3(tri) tipa motora, iako će se uskoro koristiti i EURO – 4 tip motora, s novim načinom ubrizgavanja.
  • svaki od ovih tipova traktora zahtijeva odgovarajuću vrstu dizel-goriva, s obzirom na minimalni postotak sumpora u dizel-gorivu. Potrebe za gorivom kod dizel-goriva na traktorima i kombajnima su slijedeće:
  1. dizel-goriva sa sadržajem sumpora do 50 ppm
  2. dizel-goriva sa sadržajem sumpora od 50 – 350 ppm
  3. dizel-goriva sa sadržajem sumpora iznad 350 ppm
  • u skladu s time, zaključak je da dizel-gorivo pod nazivom «Eurodizel Plavi» ne zadovoljava tehničke karakteristike svih tipova motora na poljoprivrednim strojevima koji se trenutno koriste u Republici Hrvatskoj.
  • glede zadovoljavanja potreba naših poljoprivrednika za adekvatnom vrstom dizel-goriva potrebno je kvalitetno riješiti trenutni problem korištenja dizel-goriva u poljoprivredi.
  • također, jedan od uočenih problema s kojim se susreću naši poljoprivrednici je taj što trenutno mogu nabavljati Eurodizel Plavi na samo 70 benzinskih crpki u Republici Hrvatskoj
  • jedno od  rješenja  ovog problema moglo bi biti inicijativa za uvođenjem magnetske kartice za poljoprivredne proizvođače koji imaju pravo na subvencionirano dizel-gorivo, uz odgovarajuće kvote potrošnje za određene tipove poljoprivredne proizvodnje, te ovu ideju u potpunosti kao stručna ustanova u poljoprivredi podržavamo.
 
Ured ravnatelja HZPSS-a,
Ivo Juras, dipl. ing., načelnik Odjela za mehanizaciju