Tečaj održivo gospodarenje šumama

Tečaj održivo gospodarenje šumama

Pozivamo šumoposjednike da se prijave na tečaj Savjetodavne službe „Održivo gospodarenje šumama“. Lokacija održavanja tečaja ovisit će o broju prikupljenih prijava na određenom području.

Sudjelovanje na tečaju prijavljuje se putem Prijavnice za tečaj. Ispunjenu, potpisanu i skeniranu prijavnicu potrebno je dostaviti na e-adresu: maja.mihaljinec@savjetodavna.hr.

Detaljnije informacije o tečaju možete pronaći na: http://www.savjetodavna.hr/projekti/57/291/odrzivo-gospodarenje-sumama/uvod/.

Polaznici koji odslušaju tečaj i dobiju Potvrdu o odslušanom tečaju, mogu ostvariti dodatnih 5 bodova kod prijave na Natječaj za Mjeru M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, Podmjeru 8.5. „Ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“; Operaciju 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“, temeljem važećeg Pravilnika o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 45/2016 http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-provedbi-mjere-m08-ulaganja-u-razvoj-sumskih-podrucja-i-poboljsanje-odrzivosti-suma-podmjere-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijed/ odnosno Kriterija odabira zahtjeva za potporu – Prilog IV http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/440427.pdf .

24. 04. 2017.

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr