Obavijest šumoposjednicima Gorskoga kotara

Obavijest šumoposjednicima Gorskoga kotara

Objavljena Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar

Dana 11. studenoga 2016. godine objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar (NN 103/16).

Ovim putem obavještavamo šumoposjednike Gorskoga kotara čije šume se sukladno Naredbi nalaze u zaraženom području da su dužni započeti provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Naredbe. Konkretno, to znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti Zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca 2016. godine.

Obrazac zahtjeva za doznaku stabala preuzmite ovdje.

Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe. Na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću sa slijedećim kontaktima:

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.

viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Tel: 051/813-186
Fax: 051/813-186
Mobitel: 099/311-77-23
E-mail:  Maja.Bukovac@savjetodavna.hr

Goran Šoštarić, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Tel: 051/812-420
Mobitel: 099/210-90-12
E-mail: Goran.Sostaric@savjetodavna.hr

Ukoliko šumoposjednik ne poduzme odgovarajuće mjere Ministarstvo poljoprivrede će za provedbu mjera ovlastiti pravnu osobu sukladno čl. 11. Zakona o šumama, a mjere će se provesti na teret šumoposjednika.

Za šumoposjednike u zaraženom području koji neće započeti provođenje mjera u roku jer su odsutni, nepoznatog boravišta ili se radi o neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan, na čijem području se nalaze zaražene šume, ovlašteni su uspostaviti privremeno upravljanje tim šumama u skladu s Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Za radove sanacije i obnove šumskih sastojina šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika ostvaruju pravo na sredstva naknade za općekorisne funkcije šuma sukladno Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15 i 93/15). Upis u Upisnik šumoposjednika vrši se temeljem Pravilnika o Upisniku šumoposjednika (NN 137/14).

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno kontaktirajte Ministarstvo poljoprivrede ili Savjetodavnu službu.

Savjetodavna služba

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr