Javna tribina - Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma

Javna tribina - Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma

Udruga šumoposjednika Međimurja "JEGNJED" u suradnji sa Savjetodavnom službom organiziraju Javnu tribinu za sve zainteresirane privatne šumoposjednike, lokalno stanovništvo i institucije u utorak, 21. veljače 2017. godine u Križovcu u 17:30 sati u Centru za posjetitelje Križovec.

Tema Javne tribine je „Problematika protupravnog prisvajanja primarnih i sekundarnih šumskih proizvoda (šumske krađe) iz privatnih šuma“.

Mario Vlašić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr