Uvodno predavanje izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Lasinja-Sjeničak

Uvodno predavanje izrade Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom Lasinja-Sjeničak

Dana 23.01.2017. u 10:00 sati u prostorijama Općine Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja biti će predstavljeni radovi na uređivanju privatnih šuma na području gospodarske jedinice „Lasinja-Sjeničak“.

Program obuhvaća katastarske općine: Banski Kovačevac, Donji Sjeničak, Gornji Sjeničak, Sjeničak Lasinjski, Desni Štefanki, Desno Sredićko, Dugo Selo, Lasinja, Stipan i Trepča.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Lasinja-Sjeničak“ je Savjetodavna služba.

Izvođač radova je Pro Silva d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, 10 020 Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i predstavnike Općina Lasinja, Općine Gvozd i Grada Karlovca da se odazovu predavanju.

Predavanje organizira i vodi Savjetodavna služba Karlovačke županije.

Za Savjetodavnu službu viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika Matija Volner, dipl.ing.šum., a za izvođača radova Denis Stojsavljević, dipl.ing.šum.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr