Prezentacija horizontalnog-dubinskog razrahljivača tla

Prezentacija horizontalnog-dubinskog razrahljivača tla

U Baranji je održana prezentacija rada inovativnog stroja za dubinsko rahljenje tla, prema ideji dr. sc. Ivana Muse. Pogoršanje strukture tla, i smanjenje količine humusa u tlu već dugi niz godina je zbilja u Hrvatskoj.

Korištenjem teške poljoprivredne mehanizacije i oranja kao osnovne operacije obrade tla stvara se ''taban pluga'' koji vrlo nepovoljno utječe na razvoj korijenovog sustava i vodo-zračnog režima u tlima. Upravo ovaj stroj je zamišljen kako bi popravio strukturu u površinskom dijelu tla kao posljedice neprekidnog oranja na istu dubinu. Sa sve ekstremnijim klimatskim promjenama važno je prilagoditi sustave obrade tla kako bi ublažili negativne učinke na tlo.

Prototip stroja izrađen je u tvrtki ''Metal konstruktor d.o.o.'' u Osijeku i u fazi ispitivanja nalazi se već dvije godine. Stroj je po konstrukciji ''hibrid'' podrivača i ''grubera'',  te se i po radnoj dubini nalazi između ova dva vrlo važna stroja za obradu tla. Konstrukcijski se sastoji od vertikalnih i jednog horizontalnog nazubljenog noža koji reže tlo po cijeloj radnoj širini. Stroj se ''oslanja'' na valjak s radnim prstima promjera 65 cm. Horizontalni nož podiže cijeli profil tla na radnoj dubini (do 55 cm) te ju drobi i rahli. Pomoću trokutastih profila postavljenih na gornjoj strani horizontalnog noža stvara efekt drenažnih cijevi.

Za razliku od pluga, ovaj dubinski razrahljivač tla ne okreće tlo, te biljna masa ostaje na površini tla, što smanjuje gubitak vode iz tla i pogoduje razvoju mikroorganizama. Radnom dubinom od 50-tak cm ''popravi'' se taban pluga i razrahli se tlo na dubini pogodnoj za uzgoj jednogodišnjih kultura.

Ostavljanje biljnog pokrova na površini tla, rahljenje tla, konzerviranje vode, hranjiva i organske tvari u tlu čine ovaj stroj vrlo pogodnim za rad u ekološkoj poljoprivredi- zaključio je prof. dr. sc. Bojan Stipešević. Prof. dr. sc. Marta Birkaš (mađarska znanstvenica) koja Hrvatsku naziva ''Draga domovina'' razmišljanja je da ovaj stroj predstavlja napredak u odnosu na plug i ostvaruje najbolje rezultate u sušnim ljetnim mjesecima. Uvaženi akademik Ferdo Bašić ocijenio je ovaj stroj kao inovativan, i vrlo koristan u nastojanjima za povećanje postotka humusa u hrvatskim tlima, degradiranima dosadašnjim gospodarenjem, naravno uz testiranja na različitim tipovima tala i uvjetima rada.

 

Ivica Prpić dipl.ing.agr.
Viši koordinator za mehanizaciju
Savjetodavna služba

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr