Dani polja lucerne i crvene djeteline u Dežanovcu

Dani polja lucerne i crvene djeteline u Dežanovcu

Dani polja lucerne i crvene djeteline održani su 13. lipnja u Dežanovcu na OPG-u Stjepana Hlatkia. Cilj učionice na otvorenom bio je upoznati proizvođače mlijeka s rezultatima pokusa lucerne i crvene djeteline. Od 2007. kroz pokuse smo na nekoliko gospodarstava - OPG Branka Hlodika, OPG Željka Vlaheka i Stjepana Hlatkia uveli lucernu u plodored za spremanje sjenaže. Pokusi su pokazali da je na našim tlima moguće proizvoditi lucernu.

V. d. rukovoditeljica Poljoprivredne savjetodavne službe Područnog odjela Bjelovarsko-bilogorske županije Iva Majhen Vlasiček naglasila je potrebu obavezne analize tla, a po potrebi i kalcizaciju. U pokusima se pokazalo da se lucerna može koristiti četiri godine uz pet do šest otkosa godišnje, ovisno od vremenskih uvjeta pojedine godine.

Stjepan Hlatki odlučilo se 2011. na sjetvu lucerne, a 2012. i za sjetvu crvene djeteline radi poboljšanja kvalitete voluminozne krme. U 2008. sagradili su farmu za muzne krave kosa ploča kapaciteta 30 komada.

Nakon žetve uljane repice svi korovi su narasli i radi uništenja višegodišnjih korova parcela je tretirana  sa Ouragan system4. Parcela je kalcizirana prema preporuci analize tla sa 3000 kg/ha granuliranog agrovapna iz „Kamen“ Sirača podijeljena u dvije godine uzastopce

(2010.. i 2011.)., jer je prema analizi tla ph u 1M KCL-u bio 4,7. Zaorano je 300 kg/ha NPK 7:20:30 i 20 t/ha zrelog stanjaka, a prije sjetve zatanjurano je 300 kg/ha NPK 7:20:30 i 150 kg/ha KAN-a. Nakon prvog otkosa lucerna je gnojena 400 kg/ha NPK 15:15:15..Važno je ravnanje tla  i slijeganje tla nakon oranja u minimalnom trajanju od 14 dana. Zbog kišne jeseni lucerna je zasijana u proljeće 2. travnja 2011. sortom Soča u količini od 25 kg/ha. Dubina sjetve je bila 2 cm. Prije sjetve sjeme lucerne je tretirano sa inokulantom Biofixin-S. U prva dva otkosa dobili smo sjenažu sa dosta korova, a tek u trećem otkosu 9. rujna 2011. dobili smo čistu lucernu. Ove godine prvi otkos je dao 15 rolo bala/ha i lucerna je sada spremna za skidanje drugog otkosa. Mladi usjev lucerne se kosi u prvom otkosu na početku cvatnje, a kasnije u fazi pupanja. Preporuča se lucernu kositi u kasnijim popodnevnim satima. Visina košnje bi trebala biti više od 5 cm da se ne ošteti kruna korijena odakle izbijaju prve grane. Navedene su također prednosti i nedostaci jesenske i proljetne sjetve.

Crvena djetelina sorta Start je zasijana 12. rujna 2011. na dubinu sjetve 1 do 1,5 cm u količini od 20 kg/ha. U prvom otkosu 9. svibnja.2012. spremili su 13 rolo bala/ha i spremaju se kositi drugi otkos. Zaorano je 200kg/ha NPK 7:20:30 i 13t/ha zrelog stajnjaka. Preostalih 200kg/ha NPK 7:20:30 zatanjurano je zajedno sa 150 kg Kan-a. Iza prvog otkosa obavljena je gnojidba sa 434 kg/ha NPK 15:15:15.

Viša stručna savjetnica Jadranka Berić upoznala je poljoprivrednike s mogućnošću  prskanja korova u lucerni i crvenoj djetelini, te vođenju evidencije u zaštiti bilja i obveznom zbrinjavanju ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja.

Dani_polja_lucerne_Dezanovac.jpg

Poljoprivrednicima su podijeljene brošure „Priručnik za poljoprivredna gospodarstva“, tablice za vođenje evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, popis herbicida koji suzbijaju korove u lucerni ili ograničavaju sjetvu lucerne, te leci o agrotehnici lucerne i crvene djeteline.

Kroz raspravu uz zajedničko druženje poljoprivrednici su razmijenili iskustva u proizvodnji krmnog bilja i proizvodnji mlijeka. Zahvaljujemo svim gospodarstvima na dosadašnjoj  suradnji. 

mr. sc. Marija Kuhinek,
viša stručna savjetnica za stočarstvo

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr