SAVJETI

Obavijest šumoposjednicima o pojavi hrastove pepelnice

Obavijest šumoposjednicima o pojavi hrastove pepelnice

Mraz koji je nastupio krajem travnja izazvao je gubitak prvog lista na podmlatku hrastova. Naime, čest je slučaj da se drugi, mladi list pojavi u vrijeme najoptimalnijih uvjeta za razvoj hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.).

Kako ublažiti štete od mraza

Kako ublažiti štete od mraza

Niske temperature od -2 do -7 °C posljednjih dana uzrokovale su štete na mnogim poljoprivrednim kulturama. Vidljivo je smrzavanje na krumpiru kod povrtlara, koji nisu zaštitili usjev nekim pokrovnim materijalom, u vinogradima su izmrzle mladice, a različite voćne vrste, koje su trenutno u fazi kada su već formirani plodići, također su vrlo osjetljive.

Velike štete od mraza u Karlovačkoj županiji

Velike štete od mraza u Karlovačkoj županiji

Uslijed niskih temperatura koje su se u noći s 25. na 26. 4. kretale oko -2 ⁰C, a na pojedinim lokalitetima i do -4 ⁰C, zabilježene su velike štete od mraza na voćnim vrstama.

Šaroliki ratarski usjevi

Šaroliki ratarski usjevi

Obilaskom terena tijekom prvih dana travnja mjeseca, najzelenijeg mjeseca na oranicama, uočavaju se velike razlike u kondiciji, razvojnoj fazi kao i u zdravstvenom stanju ozimih strnih žitarica.

Ispitivanje klijavosti sjemena povrća

Ispitivanje klijavosti sjemena povrća

Vrijeme je pripreme za sjetvu sjemena za vanjsku proizvodnju povrća, iz presadnica. Optimalni rok za sjetvu sjemena povrća je do kraja ožujka, a u slučaju da su vremenski uvjeti nepovoljni, sijati se može i početkom travnja.

Pomlađivanje bukovih sastojina

Pomlađivanje bukovih sastojina

Budući da šumoposjednici često posijeku bukove sastojine čistim sječama, a onda od Savjetodavne službe traže propisivanje radova, sadnju sadnica, te financiranje tih radova iz fonda OKFŠ-a za tako posječene površine, potrebno je ukratko objasniti način na koji se pomlađuju bukove sastojine.

Sakupljanje zaštićenih proljetnica

Sakupljanje zaštićenih proljetnica

Svake godine, pojavom prvih zraka sunca u rano proljeće, razveseli nas vidjeti poneki cvijet „ušuškan“ između snježnog pokrivača ili prošlogodišnjeg lišća.

Mikorize šumskog drveća

Mikorize šumskog drveća

Za mene, a usudim se ustvrditi i za priličnu količinu drugih ljudi, gljive predstavljaju nešto što se direktno povezuje sa šumom.

Smolasti rak borova <i>(Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)</i>

Smolasti rak borova (Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)

Karantenski štetni organizmi u šumarstvu zajednički je naziv za sve alohtone organizme (štetočinje) potencijalno štetne za šume i šumarstvo određene države koji još uvijek nisu pronađeni unutar njenih granica, ali postoji velika opasnost da uđu ili su prisutni na manjim područjima te se njihovo širenje nastoji zaustaviti prihvatljivim mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja.

Preporuka proizvođačima uljane repice

Preporuka proizvođačima uljane repice

Proizvođači uljane repice jesenas su imali vrlo povoljne uvjete za sjetvu; količine oborina koje obično predstavljaju problem u periodu jesenske pripreme, sjetve i nicanja usjeva nisu izostale, naprotiv, omogućile su brzo i ujednačeno nicanje, problemi sa štetama od puževa su izostali, povoljne temperature u jesenskom uzrastu omogućile su optimalan razvoj lisne rozete i iznimno razvijen hipokotil.

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drva koje to baš i nisu

Greške drveta zapravo mogu biti vrlo relativan pojam. Drveće sasvim neometano raste sa svim svojim svojstvima kakva god ona bila.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr