SAVJETI

Rezultati žetve proizvodnog pokusa hibrida kukuruza u Međimurju

Rezultati žetve proizvodnog pokusa hibrida kukuruza u Međimurju

Vremenske prilike u vegetacijskoj sezoni proizvodnje kukuruza ove godine uvelike su se razlikovale diljem Republike Hrvatske. Pomanjkanje oborina, ovisno o lokalitetu, u kombinaciji s visokim temperaturama uzrokovalo je naročito na lakim, propusnim tlima smanjenje prinosa hibrida kukuruza.

Odluke pred sjetvu pšenice

Odluke pred sjetvu pšenice

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH naša najvažnija krušarica u posljednjih trinaest godina u prosjeku se uzgaja na 168.029 ha s prosječnim prinosom od 4,89 t/ha.

Zasušivanje vimena muznih krava

Zasušivanje vimena muznih krava

Zasušivanje vimena muznih krava je vrlo važna faza u proizvodnji mlijeka kojoj se ne pristupa savjesno kod proizvođača mlijeka.

Crvenoglavi repičin buhač <i>(Psylliodes chrysocephala </i>L.)

Crvenoglavi repičin buhač (Psylliodes chrysocephala L.)

U jesenskom periodu na uljanoj repici najčešći su štetnici: kupusni buhači (Phyllotreta nemorum L., P. atra F., P. nigripes F., Ph. undulata Kuts.), crvenoglavi repičin buhač (Psylliodes chrysocephala L.), a moguća je i pojava repičine ose listarice (Athalia rose).

Pripreme za jesensku sjetvu žitarica

Pripreme za jesensku sjetvu žitarica

Pred ratarima je novi ciklus uzgoja ozimih ratarskih kultura; ozimog pivarskog i stočnog ječma, ozime pšenice i ozime zobi. Cilj svake proizvodnje pa tako i u poljoprivredi je zarada, a da bi zaradili potrebno je znati, da bi znali potrebno je učiti.

Zelenom gnojidbom - nadomjestiti odvoženje biljne mase sa oranica

Zelenom gnojidbom - nadomjestiti odvoženje biljne mase sa oranica

Uvjet za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju je zemljište - tlo. Danas se naravno može proizvoditi i na raznim podlogama, supstratima - ali da li ti proizvodi imaju „isti okus“i kvalitetu kao oni uzgojeni na zemlji ostavljam vam da sami prosudite.

Tropski štetnik na povrću

Tropski štetnik na povrću

Zelenu stjenicu - Nezaru viridula L. uočila sam na paprici prije dvije godine. Tada mi se činilo da je njezina pojava bezazlena. Ove godine štete su masovno zabilježene kod brojnih proizvođača povrća.

Što treba znati pri planiranju plodoreda

Što treba znati pri planiranju plodoreda

Čuvanje plodnosti tla na oranicama ostvaruje se dobrim gospodarenjem na gospodarstvu, a pri tome se veliki značaj pridaje dobrom planiranju plodoreda, posebno u ekološkoj proizvodnji.

Kompostiranje i biljna hranjiva

Kompostiranje i biljna hranjiva

Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase. Koristi kompostiranja su višestruke: kompost poboljšava kvalitetu tla što je osnova za rast biljaka. Miješanjem vrtnog komposta sa zemljom potičemo veću prisutnost korisnih kukaca, a mnogi od njih pomažu u suzbijanju vrtnih štetočina.

Možemo li se boriti sa žilogrizom?

Možemo li se boriti sa žilogrizom?

Bliži se vrijeme sadnje voćnih kultura i valjalo bi razmišljati o vrlo opasnom štetniku koštičavog voća, žilogrizu (Capnodis tenebrionis L.). U obalnom području sušna ljeta i zapušteni voćnjaci pogoduju njegovom širenju izazivajući velike štete u vidu sušenja stabala naročito trešanja, višanja, bresaka i dr. koštičavog voća.

Ranija berba grožđa u Varaždinskoj županiji

Ranija berba grožđa u Varaždinskoj županiji

Prošli su tjedan u vinogorju Varaždin započele berbe Muškat otonnela, Rizvanca i Muškata bijelog, kao predstavnika grupe ranih sorata (1. epoha dozrijevanja), a na nekim specifičnim lokacijama vinogorja Ludbreg brao se Pinot sivi i Sauvignon.

Crtica o šipku

Crtica o šipku

U nasadima šipka tijekom kolovoza zamijećena je potpuna ili djelomična defolijacija nasada. Uzrok tome je gljivično oboljenje - hrđa ruže (Phragmidium mucronatum).

Maslinina muha - <i>Bactrocera oleae</i> Gmel.

Maslinina muha - Bactrocera oleae Gmel.

Maslinina muha - Bactrocera oleae u Hrvatskoj je prisutna na svim područjima uzgoja masline i kao takva zauzima visoko mjesto na listi njezinih štetnika.

Preporuke za spremanje kukuruzne silaže

Preporuke za spremanje kukuruzne silaže

U intenzivnoj proizvodnji mlijeka i hranidbi tovne junadi kukuruzna silaža je dragocjena krma. To je najjeftinije voluminozno energetsko krmivo za preživače koje se vrlo jednostavno proizvodi i skladišti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

<i>Drosophila suzukii</i> ili octena mušica ploda

Drosophila suzukii ili octena mušica ploda

Octena mušica ploda (Drosophila suzukii) jedan je od najvažnijih invazivnih štetnika na voću i grožđu. U voćarstvu su joj glavni domaćini jagodičasto voće (maline, jagode, kupine i dr.). Pored jagodičastog napada i koštićavo voće, trešnju, šljivu, breskvu, a napada i vinovu lozu.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr