Suzbijanje korova u lucerni i travama

Približava se ljetno-jesenski rok sjetve lucerne i trava (15. kolovoza do 10. rujna). Prilikom odabira table za sjetvu lucerne, treba provjeriti koji su herbicidi primijenjeni na prethodnoj kulturi. Neki od herbicida koji su dozvoljeni za primjenu u drugim kulturama (predkulture lucerni) u Republici Hrvatskoj imaju ograničenja za sjetvu lucerne. (tablica 1.)

Tablica 1: Herbicidi koji ograničavaju sjetvu lucerne.

Djelatna tvar
Trgovački naziv sredstva
Ograničenje sjetve
triasulfuron
Logran 20 WG
Tena WP
4-5 mjeseci
klopiralid
Lontrel 300
Lira
Logo
Cliophar 300 Sl
Boss
Loret
Korgaln 300 SL
Lontrax
Lotus 300 SL
16 mjeseci
nikosulfuron
Motivell
SamsonExtra 6 OD
Innovate 240 SC
Marvel
Principal 53,6 WG
12 mjeseci
klomazon
Orion
Clon 480 EC
16 mjeseci ( djetelina)
mezotrion
Callisto 480 SC
duboko oranje
dikamba
Banvel 480 S
Kolo 480 S
Samba
Faraon
Dikamba
Palacid 480
Solar 48
Motika
Digal 480 SL
Diphar
Damba 70 SG
na strništima
samo ako se ne sije postrni
usjev
 

Ako je parcela na kojoj proizvođač planira zasijati lucernu ili trave zakorovljena višegodišnjim korovima osobito štavljom, ščavljakom (Rumex spp. (slika 1.)) ili pirikom (Agropyron repens), bilo bi poželjno „očistiti“ parcelu sa nekim od pripravaka na osovi glifosata, a prema preporukama proizvođača.

herbicidi_2.jpg 
Slika 1. Rumex crispus (snimila Jadranka Berić)

Nakon jesenske sjetve lucerne obično sa nicanjem te kulture niču i jesenski korovi: mala mrtva kopriva (Lamium purpureum), mišjakinja (Stellaria media), kamilica Matricaria spp. i dr. (slika 2.) koji u potpunosti mogu zasjeniti lucernu i znatno smanjuju prinos u prvom otkosu. Za suzbijanje nekih korova u lucerni u Republici Hrvatskoj dozvolu imaju herbicidi navedeni u tablici 2.

herbicidi_1.jpg 
Slika 2. Jako zakorovljena parcela (snimila Jadranka Berić)

Tablica 2 . Herbicidi za suzbijanje korova u lucerni

Djelatna tvar
Trgovački naziv sredstva
Doza
bentazon
Basagran 480
1,5 - 2 l/ha i djetelina
imazamoks
Pulsar 40
1 l/ha
metribuzin
Sencor WP 70
Sencor WG 70
Tor 70 WP
Tor 70 WG
Dancor 70 WG
Metriphar
Joker
Scorpio 70 WG
Senior
SenatWG
Metro
Demet 70 WG
Mistral 70 WG
0,75 - 1,2 kg/ha
ukorijenjena lucerna,
prije kretanja vegetacije
(zimi)
dikvat
Reglon forte
Reglon 200 SL
5-6 l/ha desikacija
samo protiv viline kosice (Cuscuta sp.) (ograničena područja, s jako visokom populacijom korova, iza košnje uz primjenu 300 – 500 l/ha vode)
 

Zbog boljeg učinka na korove dobro je kombinirati herbicide (Basagran + Pulsar) i koristiti ih u polovičnim dozama. U tom slučaju može se započeti s primjenom herbicida u lucerni kada je u početnim razvojnim fazama, a korovi se javljaju u većim populacijama, no još su u početnim fazama razvoja. U praksi se zna dogoditi, da za primjenu herbicida čekamo potrebnu fenofazu razvoja lucerne (1 - 3 troliska), kada se mogu primijeniti pune doze dozvoljenih herbicida, a tada korovi već mogu prerasti osjetljivu fazu razvoja i herbicidi ih ne suzbiju u potpunosti.

Kod sjetve trava ili travnih smjesa u jesenskim rokovima obično nema većih problema sa pojavom korova no kasnije se mogu pojaviti neki korovi, osobito ako se radi o travnjaku koji se zasniva na više godina. Kod nas za sada imamo registrirane herbicide za tu namjenu, a navedeni su u tablici 3.

Tablica 3. Herbicidi za suzbijanje širokolisnih korova na livadama i pašnjacima

Djelatna tvar
Trgovački naziv sredstva
Doza
Karenca
2,4 D
Deherban A
Dikocid
Diconit
Dicopur
Dicopin
2,5-3 l/ha
28 dana
MCPA
Deherban M
2-3 l/ha
28 dana
mekoprop
Deherban fluid
4l/ha
28 dana
kombinirani herbicid
Deherbancombi -MD
4-5 l/ha
28 dana
fluroksipir ester
Starane 250
Patrol
Tomigan 250 EC
Comet 250
Voro
Pluss
Starline EC
Tandus
 
 
 
1,5 l/ha
 
 
 
2l/ha
21 dan
 
asulam
Asulox
4l/ha
21 dan
 
Kao i u drugim kulturama i kod uzgoja lucerne i trava potrebno je voditi računa o izboru parcele i rokovima sjetve kako bi se umanjila potreba za primjenom herbicida.

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr