Održiva uporaba pesticida - Obavijesti o tečajevima

Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2018-07-00-03-17-0078)
Mjesto: Braće Radić 1,21212 Kaštel Sućurac, Zgrada Gradske uprave, 21212 Kaštel Sućurac
Predavači: Ivana Župić, Žarko Kovačić, Božena Beljan, Mirjana Perica, Silvija Marušić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
04.06.2018. 16:30-21:0030 28
05.06.2018. 16:30-21:00
06.06.2018. 16:30-21:00


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2018-07-00-03-07-0051)
Mjesto: A.Starčević 20, MO, Ante Starčevića 20, 43000 Bjelovar
Predavači: Iva Majhen-Vlašiček, Jadranka Berić, Vesna Bradić, Grozdana Grubišić-Popović, Nikolina Perčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
05.06.2018. 10:00-15:0030 30
06.06.2018. 10:00-15:00
07.06.2018. 10:00-15:05


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2018-07-00-03-10-0051)
Mjesto: Vinogradska 4, , Zgrada općine, 33404 Špišić Bukovica
Napomena: prijava u uredima HPŠSS
Predavači: Marijan Lincmajer, Ivan Ključec, Ana-Marija Čajkulić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
06.06.2018. 09:00-14:0010 10
07.06.2018. 09:00-14:00
08.06.2018. 09:00-14:00


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2018-07-00-03-03-0025)
Mjesto: Dom kulture, Trg grofova Erdodya 18, Popovača, 44317 Popovača
Predavači: Suzana Slovic, Mirta Križanić-Božurić, Marija Petir
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
06.06.2018. 09:00-13:1540 40
07.06.2018. 09:00-13:15
08.06.2018. 09:00-13:15


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2018-07-00-03-18-0024)
Mjesto: Svetog križa 2, Zajednica Talijana, 52474 Brtonigla
Predavači: Miran Gortan, Marina Kocijančić, Nenad Hrelja, Zdravko Miholić, Zrinka Krpan-Buić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
11.06.2018. 09:00-14:0025 25
12.06.2018. 09:00-14:00
13.06.2018. 09:00-14:00


Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr