Održiva uporaba pesticida - Obavijesti o tečajevima

Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2017-07-00-03-06-0041)
Mjesto: Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci, Ured Savjetodavne službe, 48260 Križevci
Predavači: Tatjana Međimurec, Željkica Oštrkapa-Međurečan, Slavko Kopilović
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
14.12.2017. 13:00-17:3010 7
13.12.2017. 13:00-17:30
15.12.2017. 13:00-17:30


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2017-07-00-03-16-0017)
Mjesto: Trg Josipa Runjanina 10, Zgrada Hrvatskih šuma-Šumarija Vinkovci, 32100 Vinkovci
Predavači: Mira Živković, Anica Pavičić, Ružica Kovačević, Božica Dolić, Đuro Cerovčec
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
18.12.2017. 09:00-14:0020 18
19.12.2017. 09:00-14:00
20.12.2017. 09:00-14:00


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2017-07-00-03-14-0048)
Mjesto: Ivana Pavla II 7, SS (zgrada Agencije za plaćanja), 31400 Đakovo
Predavači: Marija Milašin, Ivica Lovrinčević, Vesna Petrov, Katica Maras, Damir Babić
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
18.12.2017. 09:00-13:3015 14
19.12.2017. 09:00-13:30
20.12.2017. 09:00-13:30


Naziv tečaja: Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida (2017-07-00-03-15-0032)
Mjesto: TRG FRANJE TUĐMANA 2, VIJEČNICA GRADA KNINA, 22300 Knin
Predavači: Gordana Kožarić-Silov, Marijo Tomić, Marko Dobrić, Izabella Buzaši
Datum Vrijeme Kapacitet Preostalo mjesta
27.12.2017. 10:00-14:3030 30
28.12.2017. 10:00-14:30
29.12.2017. 10:00-14:30


Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr