Obavijest voćarima!

18.05.2017.

Narednih dana najavljene su nove oborine, a nakon prijašnjih zabilježene su infekcije uzročnikom krastavosti jabuke. Potrebno je izvršiti zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti i pepelnice kombinacijom sistemičnog i organskog fungicida!

Zaštita protiv krastavosti - Organski fungicidi; Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG. Pyrus 400 Sc, Scala, Chorus 75 WG, Chorus 50 Wg,

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke  Luna experience, ( krastavost i pepelnica) Score 250 EC, Difcor, Agro, Zato 50 WG, Stroby WG, Topas 100 EC,  Indar 5 EW, Domark 40 Me, Nimrod 25 EC,  (krastavost i pepelnica)  uz mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije najavljenih oborina.

Pratiti populaciju štitastih uši ( trenutak izlaska ličinki ispod štitića, kraj svibnja, - Teppeki 500 WG, ),  , jabučnog savijača ( Imidan 50 WG, Calypso Sc 480, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC, Scatto i drugi )  i lisnih minera (Calypso Sc 480, Dimilin SC 48, Mospilan 20 SP, Neemazal, )  , kao i crvenog voćnog pauka - te po potrebi provesti suzbijanje.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, na tretirati u vrijeme leta pčela, korišteno sredstvo  na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.  U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!                                                                                  

    Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr