Obavijest proizvođačima jagode!

13.03.2017.

Nakon izvršenog „čišćenja“ nasada jagoda od starog lišća, te čupanjem biljaka koje su propale tijekom zime potrebno je izvršiti zaštitu sadnica, naročito novo zasađenih, protiv gljivičnih oboljenja. Gljivice koje su uzrok kasnijeg propadanja sadnica potječu iz tla ( Pythium, Phytophtora, Alternaria,..) od zaraženih biljnih ostataka i uzrokuju infekcije radi nepovoljnog  vodozračnog odnosa u tlu. Simptomi napada gljivica su venuće, zaostajanje u rastu, promjena boje na poprečnom presjeku stabljike radi začepljenja provodnih snopova. 

Fungicidi za ove bolesti su Cuprablau Z, Fonganil gold zalijevanjem prije početka vegetacije , Dithane M45, Dithane DG Neotec, Neoram WG, Nordox 75 WG,

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.                                                                                                                         

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr