Plan predavanja SS-a za Krapinsko-zagorsku županiju

ožujak 2015.

Datum, vrijeme Mijesto, prostor Teme Predavači
5. 3. 2015. - 12,00 Tiuhelj, dvorana općine Mikotoksini, Prerada voća u sok, Travnjački  voćnjaci,  Višestruka sukladnost, Mjere RR, Korekcija rezidbe voćaka, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Suzbijanje šimširovog, Zaštita u ekološkoj proizvodnjimoljca   Sandra Majsec, Georg Gal, Nenad Kantoci, Štefanija Lovrenčić, Dragutin Kasteljan
6. 3. 2015. - 19,00 Pregrada, gradska vječnica Prihrana ozimih strnih  žitarica,Bolesti i štetnici žitarica, Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Mjere RR, Njega vina, Suzbijanje šimširovog moljca Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci
11. 3. 2015. - 11,00 Glina, gradska dvorana Proizvodnja industrijske konoplje Dragica Tresk Penezić 
12. 3. 2015. - 13,00 Zagorska Sela, dvorana općine Prihrana ozimih strnih  žitarica,Bolesti i štetnici žitarica, Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Uzgoj zagorskog purana, Mjere RR, Njega vina, Suzbijanje gusjenica sovica Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci, Dragutin Kasteljan
12. 3. 2015. - 19,00 Krapina, Pučko otvoreno učilište  Prerada voća u sok, Travnjački  voćnjaci,  Višestruka sukladnost,  Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Bolesti i štetnici oraha,  Suzbijanje gusjenica sovica  Sandra Majsec, Georg Gal, Nenad Kantoci, Štefanija Lovrenčić
12. 3. 2015. - 17,00 Budinščina, dom kulture Mjere ruralnog razvoja, Provođenje FADN sustav u RH, Izravna plačanja, Nitratna direktiva, Mikotoksini, Izvorne i zaštičene pasmine Darko Antonina
15. 3. 2015. - 12,00 Vinipotok, klet Krpelnik Mjere ruralnog razvoja, Izravna plačanja, Nitratna direktiva, Mikotoksini, Izvorne i zaštičene pasmine Darko Antonina
18. 3. 2015. - 19,00 Hum na Sutli, zgrada općine  Prerada voća u sok, Travnjački  voćnjaci,  Višestruka sukladnost,  Korekcija rezidbe voćaka,Suzbijanje šimširovog moljca, Zaštita u ekološkoj proizvodnji ,Rrezidba i gnojidba vinograda  Sandra Majsec, Georg Gal, Nenad Kantoci, Štefanija Lovrenčić
19. 3.2015. - 18,00 Belec Mjere ruralnog razvoja, Provođenje FADN sustav u RH, Izravna plačanja, Nitratna direktiva, Mikotoksini, Izvorne i zaštičene pasmine Darko Antonina
20. 3. 2015. - 13,00 Bedekovčina, vatrogasni dom Siderati, Najvažnije bolesti i štetnici žitarica, Mikotoksini, Nitratna direktiva, Mikotoksini, Suzbijanje gusjenica sovica, Njega vina, korekcija reza voćaka Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Nenad Kantoci, Darko Antonina, Štefanija Lovrenčić
20. 3. 2015. - 18,00 Stubičke Toplice, društveni dom Najvažnije bolesti i štetnici strnih žitarica, Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Agrookolišni program, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Suzbijanje gusjenica sovica  Sandra Majsec, Georg Gal,  Štefanija Lovrenčić, Dragica Tresk Penezić
25. 3. 2015. - 12,00 Zabok, gradska dvorana  Sideracija, Bolesti i štetnici strnih žitarica, Mikotoksini, Nitratna direktiva, Suzbijanje šimširovog moljca,Korekcija rezidbe voćaka, Njega vina Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci, Dragutin Kasteljan
26. 3. 2015. - 17,00 Klanjec, gradska dvorana Proizvodnja sira i vrhnja, Prerada voća na domaćinstu, Višestruka sukladnost, Mjere RR, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Korekcija rezidbe voćaka,  Uzgoj zagorskog purana, Izravna potpora u Poljoprivrednoj proizvodnji u 2015. Dragutin Kasteljan, Sandra Majsec, Georg Gal, Štefanija Lovrenčić

 

veljača 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
5. 2. 2015. - 18,30 Kraljevec na Sutli, dvorana općine Mikotoksini Dragutin Kastelljan
5. 2. 2015. - 12,00 Zlatar, gradska vječnica Mikotoksini, Prerada voća u sok, Višestruka sukladnost, Mjere RR, Gnojidba i rezidba vinograda, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Suzbijanje šimširovog moljca  Darko Antonina, Sandra Majsec, Georg Gal, Nenad Kantoci, Štefanija Lovrenčić
6. 2. 2015. - 18,00 Poznanovec, vatrogasni dom Mjere ruralnog razvoja Darko Antonina
6. 2. 2015. - 18,00 Marija Bistrica, Vatrogasni dom Prihrana ozimih strnih  žitarica,Višestruka sukladnost, Mjere RR, Gnojidba i rezidba vinograda, Suzbijanje šimširovog moljca Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci
9. 2. 2015. - 15,30 Pregrada, gradska viječnica Mjere ruralnog razvoja Nenad Kantoci
10. 2. 2015. - 19,00 Kraljevec na Sutli, dvorana općine Mjere ruralnog razvoja Dragutin Kastelljan
11. 2. 2015. - 12,00 Konjščina, dvorana općine Prihrana ozimih strnih  žitarica,Bolesti i štetnici žitarica, Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Mjere RR, Njega vina, Suzbijanje gusjenica sovica Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci, Darko Antonina,Štefanija Lovrenčić
17. 2. 2015. - 19,00 Kraljevec na Sutli, dvorana općine Zagorski puran Dragutin Kastelljan
19. 2.2015. - 17,00 Zlatar Bistrica,dvorana općine Mjere ruralnog razvoja, Proizvodnja sira i vrhnja Darko Antonina
20. 2. 2015. - 13,00  Veliko Trgovišće, društveni dom Prihrana ozimih strnih  žitarica, Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Zagorski puran, Njega vina, Suzbijanje gusjenica sovica Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Nenad Kantoci, Dragutin Kasteljan, Štefanija Lovrenčić
20. 2. 2015. - 18,00 Donja Stubica, plava dvorana Prihrana ozimih strnih žitarica, , Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Mjere RR, Njega vina, Nitratna direktiva, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Voćarstvo, Suzbijanje gusjenica sovica Dragutin Kasteljan, Sandra Majsec, Georg Gal, Nenad Kantoci, Štefanija Lovrenčić, Dragica Tresk Penezić
25. 2. 2015. - 12,00 Sveti Križ Začretje, dvorana općine Prihrana ozimih strnih  žitarica, Bolesti i štetnici strnih žitarica, Mikotoksini,Višestruka sukladnost, Zagorski puran, Podrumska evidencija, Mjere RR Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci, Dragutin Kasteljan
25. 2. 2015. - 12,00 Hraščina-Trgovišće, dvorana općine Proizvodnja sira i vrhnja, Prerada voća na domaćinstu, Višestruka sukladnost, Mjere RR, Korisni kukci u ekološkoj proizvodnji, Suzbijanje gusjeica sovica Darko Antonina, Sandra Majsec, Georg Gal, Štefanija Lovrenčić
27.2. 2015. - 12,00 Bedekovčina, dvorana udruge vinogradara  Prihrana ozimih strnih  žitarica,Bolesti i štetnici žitarica, Mikotoksini, Nitratna direktiva, Višestruka sukladnost, Mjere RR, Njega vina, Suzbijanje gusjenica sovica Sanja Gregurić, Gordana Jurina, Dragica Tresk Penezić, Nenad Kantoci, Dragutin Kasteljan

 

rujan 2014.

Datum, vrijeme
Mjesto, prostor
Teme
Predavač
05.09.2014. u 18:00
Hraščina, Zgrada općine,
Trgovišće 23c
Financiranje radova u šumama šumoposjednika.
 
Financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika.
Suzana Gotal

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr