Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

 
Datum rođenja: 12. 10. 1970.           
 
RADNO ISKUSTVO
godina, firma, radno mjesto
01. 01. 2011. – do danas, Hrvatska poljoprivredna komora, Javna poljoprivredna savjetodavna
                         služba
15. 09. 1999. – 31.12.2010., Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, savjetnik
15. 03. 1998. – 06.05. 1999., BETA COMMERCE d.o.o., voditelj marketinga
 
 
ŠKOLOVANJE
godina, mjesto, zvanje
Listopad 1990 - rujan 1997, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zvanje: diplomirani inženjer agronomije – smjer stočarstvo
Rujan 1984 – lipanj 1988, Sinj, CUO Sinj, Ugostiteljsko turistička škola, zanimanje: samostalni konobar
Rujan 1977 – lipanj 1984, OŠ Han
 
 
USAVRŠAVANJE
godina, mjesto, ustanova, područje
2000. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje travnjaka“
2000. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom temeljnom tečaju za poljoprivredne savjetnike
2001. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje krmnog bilja na oranicama“
2004. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom tečaju savjetničkih metoda i vještina
2004. Sv. Ivan Žabno, Veepro Holland, Certifikat o završenom međunarodnom tečaju  „Menagement mliječnih farmi“
2005. Vrbovec, Agronomski fakultet i HZPSS, Certifikat za uspješno završen praktični i teoretski program „Higijena proizvodnje mlijeka i kontrola ispravnosti muznih uređaja“
2006. Zagreb, Agronomski fakultet i Zagrebačka županija, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Proizvodnja sira na OPG-u“
2007. Karlovac, HZPSS i Agronomski fakultet, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Specijalno sirarstvo“
2010. Zagreb, Savez Udruga malih sirara RH „SirCro“, Potvrda o završenom tečaju Dobre higijenske prakse u preradi mlijeka na OPG-ima
2011. Karlovac, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, potvrda o
          stručnom usavršavanju „Andragoški modeli podučavanja“
 
 
OSOBNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
1999. vozačka dozvola B kategorije
2001.  osposobljena za obavljanje UO svinja
2006. osposobljena za proizvodnju sira
2007. osposobljena za ocjenjivanje sira
 
 
STRANI JEZICI
Poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 
RAČUNALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
Korištenje Interneta i Microsoft Officea (Word, Excel, PowerPoint)
 
OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
(socijalne, organizacijske, tehničke i sl.)
Timski rad, organizacija raznih događanja, izrada raznih kataloga i brošura, mogućnost održavanja praktičnih radionica iz područja sirarstva.
Osnivanje i pomoć u radu nekoliko strukovnih Udruga (tajnik 2 sirarske Udruge i Saveza)
 
 
DODATNE INFORMACIJE
Udana, dvoje djece
2001. objavila Brošuru "Uzgoj svinja na otvorenom"
2006. položen državni stručni ispit
2008.  dobila Priznanje HZPSS za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u
            poljoprivrednom savjetodavstvu
Od 2007. godine do danas sudjelujem kao vanjski predavač u obrazovanju odraslih za zanimanje mljekar-sirar.
Sudjelujem u projektu „Zaštita svježeg sira i vrhnja oznakom tradicionalnog ugleda“  kao suradnik na projektu.
Sudjelujem u projektu „Očuvanja proizvodnje tradicionalnih zagrebačkih proizvoda svježeg kravljeg sira i vrhnja te zaštita robne marke “Kumičin sirek”  kao koordinator projekta.
Sudjelujem u projektu: IPA Component IV – Ljudski potencijali – Modernizacija programa obrazovanja odraslih za zanimanje mljekar-sirar
Jedan sam od autora “Vodiča dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”
Sudjelujem zadnjih 10 godina kao predavač na raznim stručnim predavanjima i skupovima.
Član sam nekoliko Povjerenstava na državnoj i lokalnoj razini.
 
 
 
 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr