Sub, 31. siječnja 2015. english
Početna stranica

Stočarstvo 04.03.2013.
Održavanje muznih uređaja

 
Muzni uređaj jedini je mehanički stroj na poljoprivrednom gospodarstvu koji se koristi svakodnevno (dva ili čak tri puta dnevno) te je u direktnom kontaktu sa živim organizmom (vimenom krave, ovce ili koze). Iz ovog se zaključka vidi koliko je pravilno funkcioniranje i održavanje muznog stroja od značaja za normalno odvijanje mužnje te dobivanje kvalitetnog mlijeka sa sadržajem mikroorganizama i somatskih stanica u okvirima koji garantiraju mlijeko visoke zdravstvene ispravnosti
 
Kontrole rada muznog uređaja možemo podijeliti na:
 • svakodnevne
 • mjesečne
 • polugodišnje
 • godišnje
 • redovni servisi cijelog sustava koje propisuje proizvođač opreme 

muzni4_3.jpg

SVAKODNEVNE KONTROLE:
 • Provjera razine ulja na podtlačnim pumpama (po potrebi nadodati ulje).
 • Kontrola visine podtlaka (38kp kod ovaca, 42kpa kod koza, 42-50 kpa kod krava).
 • Previsok podtlak i njegovo dugotrajno djelovanje prilikom mužnje povećava trenje na mliječnim alveolama i sisnom kanalu što dovodi do oštećenja sluznice vimena i upala, a samim time i do povećanja broja somatskih stanica.
 • Provjeravanje razine vakuma radi se na način da se razina vakuma kod rada samo jedne muzne jedinice usporedi s razinom vakuma kada su uključene sve muzne jedinice (oscilacije ne smiju biti veće od 2 Kpa). 
 • Provjera ispravnosti rada regulatora vakuma.
 • Ovisno o vrsti regulatora (na uteg, s oprugom, sa senzorom) osluškuje se njegov rad odnosno šuštanje zraka prilikom ulaska u sam regulator. Ukoliko se primijeti pad ili povećanje razine podtlaka na vakummetru regulator je potrebno očistiti i ispuhati od eventualnih nečistoća. 
 • U svakodnevne kontrole ubrajaju se i provjere oštećenja gumenih dijelova sisnog sklopa koji zbog dotrajalosti mogu biti porozni te na taj način onemogućavaju održavanje stabilne razine vakuuma.

muzni1_4_3.jpg

 • Provjera rada vakuummetra. Ukoliko sumnjamo u ispravnost rada vakuummetra treba ga baždariti ili usporedit njegov rad sa novim.

muzni_2_4_3.jpg

MJESEČNE KONTROLE: 
 • Podmazivanje uljnih pulzatora
 • Provjera zategnutosti remena na podtlačnim pumpama
 • Čišćenje regulatora vakuuma i zamjena filtra 

muzni_3_4_3.jpg

POLUGODIŠNJE KONTROLE 
 • Ispiranje kompletnog podtlačnog sustava.
 • Zamjena sisnih guma i ostalih gumenih cijevi.
 • Posebnu pažnju posvetiti redovnoj zamjeni sisnih guma koje su u direktnom kontaktu s vimenom te s vremenom gube svojstva elastičnosti, zbog čega ih je potrebno mijenjati svakih šest mjeseci. Stare i ispucale sisne gume teže se održavaju i peru jer se u mikroporama zadržava mlijeko koje je teško oprati te predstavlja idealan medij za razvoj infekcija.
GODIŠNJE KONTROLE
Propisane su od strane proizvođača opreme.
 • Provjera kapaciteta vakuuma pumpe.
 • Vakuum pumpe koje imaju grafitne lamele zbog njihove istrošenosti mogu imati smanjen kapacitet te ne mogu stvarati dovoljnu količinu vakuuma za više muznih jedinica.

muzni_4_4_3.jpg

 • Vakuum pumpa mora osigurati minimalno 70l vakuuma kod podtlaka od 50 Kpa po jednoj muznoj jedinici.
 • Kod sustava s automatskim pranjem prekontrolirati njegov rad.
 • Testiranje rada pulsatora i njegovo servisiranje.
 • Posebno pažnju obratiti na održavanje pulsatora (prebrzi ili prespori rad).To je dio muznog uređaja koji oponaša sisanje teleta te naizmjenično propušta atmosferski tlak i vakuum između sisne gume i sisne čaške što dovodi do stiskanja i opuštanja sisne gume.
 • Nepravilan rad pulsatora direktno utječe na duljinu trajanja mužnje,na kvalitetu mužnje a samim time i na zdravstveno stanje vimena.
 • Najčešći nepravilnosti u radu pulsatora odnose se na mehanička oštećenja kućišta, istrošenost dijelova koji određuju broj pulsacija, začepljeni zračni ulazi, istrošene i olabavljene membrane, itd. 

muzni_5_4_3.jpg

 • Čišćenje pulzatora obavlja se cilindričnim četkicama i alkoholom.
 • Membranski pulzatori ne smiju se podmazivati niti čistiti brusnim papirom, žičanim strugačima i abrazivnim sredstvima.
 • Održavanje elektromagnetskih pulzatora svodi se na čišćenje prašine ispod poklopca 2-3 puta godišnje.

muzni_6_4_3.jpg

 
Izvor korištenih crteža: FAO Corporate document repository
 
 
 
 

Jurica Bengeri, dipl. ing. agr.
Jurica.Bengeri@savjetodavna.hr
Novo na našem webu
Savjeti, 30.01.2015.
Tipovi ventilacije u objektima za uzgoj brojlera
Zakonodavstvo, 27.01.2015.
Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
Zakonodavstvo, 27.01.2015.
Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Zakonodavstvo, 23.01.2015.
Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Zakonodavstvo, 23.01.2015.
Pravilnik o provedbi Mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Savjeti, 22.01.2015.
Sjetva i sadnja šumskih vrsta na terenima karakterističnim za Gorski kotar i Kvarner
Projekti, 21.01.2015.
Ruralni razvoj
Zakonodavstvo, 16.01.2015.
Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske (2015)