VIJESTI

Article

Općekorisne funkcije šuma i sporedni šumski proizvodi u privatnim i gradskim šumama u Parku prirode Medvednica

U utorak, 10.1.2017. godine u Zagrebu, u prostorijama Lovačkog društva ''Fazan'' održano je predavanje u organizaciji Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Udruge privatnih šumovlasnika ''Medvedgrad'' i Savjetodavne službe s temom ''Općekorisne funkcije šuma i sporedni šumski proizvodi u privatnim i gradskim šumama u Parku prirode Medvednica''.

SAVJETI

Article

Zaštita kukaca koji se hrane drvnom masom suhih stabala i stvaranje humusa

Ugrožavanjem staništa ugrožavamo i životinjske vrste, odnosno smanjujemo i narušavamo biološku raznolikost.

DO SAVJETOVANJA

Article

Odaberite paket

U novom obliku rada kroz Mjeru 2 Savjetodavna služba nudi mogućnost izbora savjetovanja poljoprivrednicima i šumoposjednicima kroz savjetničke pakete.

NAJAVE

Article

Poziv na uvodno predavanje izrade Programa gospodarenja

Dana 24.01.2017. u 11:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, biti će predstavljeni radovi na uređivanju šuma šumoposjednika na području gospodarskih jedinica: „Mihovljan –Vojnovec Loborski“, „Komor-Mače“ i „Zajezda-Gotalovec“.

  • Preporuke za zaštitu bilja
  • Koraci do...
  • Kalkulator
  • Plodored
  • Gnojidba
  • Edukacija
  • Nadzor Integrirane

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Savjetodavna služba
Savska cesta 41
(PT Zagrepčanka - Anex)
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr